Onze vereniging zou niet kunnen bestaan zonder de inzet van onze leden, zowel in commissies als in het bestuur. Daarom stelt het bestuur van 2020-2021 zich hieronder kort voor, en vertellen ze wat ze zoal doen bij de stam. 

Voorzitter: Vera